Eubico.sk

Máte myšlienku a neviete ju zrealizovať?


Potrebujete vypracovať projekt alebo žiadosť o grant?


Chcete Váš projekt financovať z eurofondov alebo iných grantových schém?


Potrebujete zabezpečiť proces verejného obstarávania alebo pripraviť ponuku do súťaže?


Ste na správnom mieste ...

Lidi

Užitočné linky

http://eurofondy.webnode.sk/
http://www.edotacie.sk/aktualne-vyzvy/
www.euractiv.sk/aktualne-vyzvy
https://www.uvo.gov.sk/

Ministerstvo financií SR
www.finance.gov.sk

Ministerstvo obrany SR
www.mosr.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
www.minedu.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo hospodárstva SR
www.economy.gov.sk

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
www.employment.gov.sk

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
www.telecom.gov.sk/index/index.php

Ministerstvo zdravotníctva SR
www.health.gov.sk

Ministerstvo vnútra SR
www.minv.sk

Ministerstvo spravodlivosti SR
www.justice.gov.sk

Ministerstvo kultúry SR
www.culture.gov.sk

Ministerstvo zahraničných vecí SR
www.mzv.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.minzp.sk