Eubico.sk

Máte myšlienku a neviete ju zrealizovať?


Potrebujete vypracovať projekt alebo žiadosť o grant?


Chcete Váš projekt financovať z eurofondov alebo iných grantových schém?


Potrebujete zabezpečiť proces verejného obstarávania alebo pripraviť ponuku do súťaže?


Ste na správnom mieste ...

Lidi

Verejné obstarávanie

Pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov zabezpečíme

Pre záujemcov/uchádzačov zabezpečíme