Eubico.sk

Máte myšlienku a neviete ju zrealizovať?


Potrebujete vypracovať projekt alebo žiadosť o grant?


Chcete Váš projekt financovať z eurofondov alebo iných grantových schém?


Potrebujete zabezpečiť proces verejného obstarávania alebo pripraviť ponuku do súťaže?


Ste na správnom mieste ...

Lidi

O nás

Sme stabilná a flexibilná spoločnosť, ktorá dlhodobo pôsobí na slovenskom trhu v oblasti odborných poradenských služieb pre podnikateľov ale aj komunálnu sféru. Od svojho vzniku v roku 2008 si naša spoločnosť vybudovala stabilnú pozíciu na trhu v oblasti spracovania projektov, štúdií, analýz a iných podporných dokumentov súvisiacich z čerpaním eurofondov.

V rámci našej činnosti poskytujeme komplexné poradenstvo a konzultácie v oblasti štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu.

V záujme komplexnosti našich služieb zároveň poskytujeme poradenstvo v oblasti verejného obstarávania pre verejných obstarávateľov/obstarávateľov a záujemcov/uchádzačov.

Sme pripravení na profesionálnej úrovni ponúknuť riešenia financovania projektov podnikateľom, mestám a obciam.