Eubico.sk

Máte myšlienku a neviete ju zrealizovať?


Potrebujete vypracovať projekt alebo žiadosť o grant?


Chcete Váš projekt financovať z eurofondov alebo iných grantových schém?


Potrebujete zabezpečiť proces verejného obstarávania alebo pripraviť ponuku do súťaže?


Ste na správnom mieste ...

Lidi

Kontakt

Sídlo spoločnosti:

EUBICO, s.r.o.
Majakovského 9
811 04 Bratislava

Pracovisko:

Floriánska 19, 040 01 Košice

+421 915 920 818
agenturaeubico@gmail.com