Eubico.sk

Máte myšlienku a neviete ju zrealizovať?


Potrebujete vypracovať projekt alebo žiadosť o grant?


Chcete Váš projekt financovať z eurofondov alebo iných grantových schém?


Potrebujete zabezpečiť proces verejného obstarávania alebo pripraviť ponuku do súťaže?


Ste na správnom mieste ...

Lidi

Grantové poradenstvo

Základnou podmienkou pre získanie grantu z eurofondov alebo iných grantových schém je kvalitne vypracovaná  žiadosť o grant.

Na základe Vašej myšlienky a požiadaviek Vám vypracujeme kompletnú projektovú dokumentáciu, ktorá bude spĺňať formálne ako aj odborné kritéria hodnotenia:

Po podaní žiadosti o grant budeme:

V prípade poskytnutia grantu Vám zabezpečíme:

Kontaktujte nás a dohodnite si s nami stretnutie.